MONDAY 8 JULY. Women and Islam in Central-Asia (The lecture will be in English)  

 De lezing wordt gegeven door dr. Julie McBrien, Antroplologe, Program Group Director, Globalizing Culture, AiSSR, Universiteit van Amsterdam.

Dr. McBrien is op dit moment bezig met een onderzoek ‘Problemizing Muslim Marriages’. In dit verband worden stellingen onderzocht met betrekking tot het huwelijk in Kirgistan. Hoe verhouden deze zich tot de discussies en gebruiken van verschillende geslachten, leeftijden en volkeren. Daarbij wordt voortgebouwd op eerder onderzoek naar het leven van jonge, Kirgisische vrouwen.

Dr. McBrien publiceerde over etnisch geweld en conflicten. Voorts is ze nog steeds betrokken  bij onderzoek met betrekking tot godsdienst, politiek en secularisatie waarmee zij zich bezig hield op het Max Planck Instituut. Haar dissertatie op de Martin Luther Universiteit in Halle-Wittenberg was getiteld  ‘Fruit of Devotion: Islam and Modernity in Kyrgyzstan’. In 2017 publiceerde zij  ‘From Belonging to Belief. Modern secularism and the Construction of Religion in Kyrgyzstan’.

In het Islamitische centraal-Azië werd in 1865 door  het Russische Keizerrijk het Generaal-Gouvernement Turkestan gevormd. Daarmee kwamen ook Europese- en Russisch-Orthodoxe Christelijke invloeden naar deze streken. De Eerste wereldoorlog, de Russische revolutie, de daaropvolgende burgeroorlog, de vestiging van de Sovjet-Unie en het uiteenvallen daarvan, hebben ingrijpende gevolgen gehad voor de bevolking van dit gebied. Daarbij is de positie van ‘de’ vrouw en de beleving van ‘de’ godsdienst, i.h.b. de Islam,  telkens veranderd. Hoe is het nu daarmee gesteld?

 

Programma:  

Maandag 8 juli 2019
18:00 uur: Borrel  
19:00 uur: Lezing/Presentatie inclusief welkomstdrankje € 10,- 
20.15 uur: Diner, 2-gangen menu en lezing ad € 34,00 of diner all-in en lezing plus welkomstdrankje à € 44,50 voor menu incl. 2 glazen wijn en water aan tafel en koffie/thee na. 

Opgave en betaling: 
Betaling geschiedt op de gebruikelijke wijze middels overschrijving van het betreffende bedrag per persoon op rekening van de Stichting Oost-Europa & Centraal-Azie Tafel NL35RABO 0304187836, onder vermelding van: ‘’0807’’ en uw persoonlijke e-mailadres voor de bevestiging. In plaats van “@” kunt u schrijven “at”.  

Indien u voor meer dan 1 persoon tegelijk betaalt, graag voor elke deelnemer een individueel e-mailadres opgeven, zo niet dan kan de Koninklijke Industrieele Groote Club uw inschrijving niet bevestigen. 

Leden van de Koninklijke Industrieele Groote Club worden verzocht zich in te schrijven via de website van de club: www.igc.nl Alsdan betaalt men geen € 10,00 voor de lezing (en is ook het welkomstdrankje niet inbegrepen).

Uiterste opgavedatum voor het diner, vrijdag 5 juli. te 11.50 uur. uiterste opgavedatum voor uitsluitend lezing: maandag 8 juli a.s. te 11.50 uur. 
Vragen? Mail: info@oeca.nl

Sponsors